GSK KONSULT AB

GSk Konsult AB erbjuder tekniska konsulttjänster inom industriteknik med olika inriktningar och vänder sig till både små och stora uppdragsgivare.

Vad skulle en erfaren konsult betyda för din arbetsplats?

GSk Konsult hjälper svensk industri med tekniska konsulttjänster som projektledning, processutredningar, förstudier, förprojekt samt rådgivning och support till befintliga organisationer och projektgrupper. Uppdragen utförs huvudsakligen av Göran Starck som har lång och stor erfarenhetsbas främst från pappersindustrin (Holmen) samt även som teknisk konsult (ÅF) och maskinleverantör (Voith).

 

Så tycker våra kunder

Med gott humör tillför Göran mycket energi till arbetsgruppen…

Som person är Göran strukturerad, nyfiken, lösningsorienterad…

Läs mer…

Tjänster

GSk Konsult startades 2018 och har sedan dess utfört uppdrag gällande processutveckling vid papperstillverkning, förstudier och förprojektutredningar samt projektledning.

Processutredningar pappersindustri och vattenrening

Processutredningar pappersindustri och vattenrening
GSk Konsult hjälper kunder med analys av befintliga fabriksprocesser inom pappersindustri och vattenrening…

Läs mer…»

Projektledning av tekniska investeringsprojekt

Projektledning av tekniska investeringsprojekt
Beroende på teknisk/ekonomisk omfattning, tidplan samt komplexitet av ett projekt ställs olika krav på projektledning och projektorganisation…

Läs mer…»

Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt inom processindustri

Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt inom processindustri
Vi ansvarar gärna för förstudier och förprojekt i syfte att ta fram beslutsunderlag för en eventuell ombyggnad eller nybyggnad…

Läs mer…»

Välkommen till oss för rådgivning och support

Välkommen till oss för rådgivning och support
GSk konsult ger rådgivning och support till befintliga organisationer och projektgrupper inom: Drift inom processindustrin, Processutredningar…

Läs mer…»

GSk Konsult-projekt 2019-2020

Hallsta Pappersbruk

Sammanställa äskande om ombyggnad av avloppsrening…

Hallsta Pappersbruk

Arbeta fram ett uppföljningsprogram för vattenförbrukning…

Iggesunds bruk

Konceptstudie för att reducera vattenförbrukning vid kartongmaskiner…

Holmen

Specialistroll och rådgivning i vattengrupp på koncernnivå…

Hallsta Pappersbruk

Projektledning för sluttäckning av industrideponi (12 ha)…

Så tycker våra kunder.

”Med gott humör tillför Göran Starck mycket energi till arbetsgruppen. Han hittar snabbt grundstrukturen för hur ett problem kan lösas – en engagerad och positiv konsult!”

Johan Abrahamsson
Platschef på Hallsta Pappersbruk

”Göran har deltagit i vårt projektarbete från uppstarten. Han har varit bidragande på många olika sätt. Med sin expertis har han utbildat mig och andra i området, han har kommit med idéer och förslag på lösningar och hur vi kan effektivisera projektarbetet och han har även varit ett starkt stöd för projektmedlemmarna i projektet. Göran har helt enkelt gjort oss alla, och därmed även projektet, bättre. Som person är Göran strukturerad, nyfiken, lösningsorienterad och lätt att samarbeta med!”

Anders Norén
Utvecklingschef, Holmen