Processutredningar inom pappersindustri och vattenrening

GSk Konsult hjälper kunder analysera befintliga fabriksprocesser.

Syftet är ofta att planera åtgärder för optimering av befintlig utrustning och arbetssätt, samt se över behov av ombyggnader eller nybyggnad. Hög produktkvalitet, effektivitet samt lönsamhet står ofta i fokus för åtgärderna.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Övriga tjänster

GSk Konsult startades 2018 och har sedan dess utfört uppdrag gällande processutveckling vid papperstillverkning, förstudier och förprojektutredningar samt projektledning.

Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt inom processindustri

Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt inom processindustri
Vi ansvarar gärna för förstudier och förprojekt i syfte att ta fram beslutsunderlag för en eventuell ombyggnad eller nybyggnad…

Läs mer…»

Projektledning av tekniska investeringsprojekt

Projektledning av tekniska investeringsprojekt
Beroende på teknisk/ekonomisk omfattning, tidplan samt komplexitet av ett projekt ställs olika krav på projektledning och projektorganisation…

Läs mer…»

Välkommen till oss för rådgivning och support

Välkommen till oss för rådgivning och support
GSk konsult ger rådgivning och support till befintliga organisationer och projektgrupper inom: Drift inom processindustrin, Processutredningar…

Läs mer…»