Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt
inom processindustri

Vi ansvarar gärna för förstudier och förprojekt i syfte att ta fram beslutsunderlag för en eventuell ombyggnad eller nybyggnad.

Uppdraget kan omfatta allt från planering och uppstart till genomförande och rapportering av utredningen. Inhämtning och utvärdering av anbud från möjliga leverantörer. Framtagande av garantier för utrustning. Våra rapporter omfattar normalt en teknisk del samt investerings- och lönsamhetskalkyl. Arbete kan även bedrivas tillsammans med befintlig organisation och/eller andra externa konsulter. Använd vår kontaktsida så hör vi snart av oss.

Övriga tjänster

GSk Konsult startades 2018 och har sedan dess utfört uppdrag gällande processutveckling vid papperstillverkning, förstudier och förprojektutredningar samt projektledning.

Processutredningar inom pappersindustri och vattenrening

Processutredningar inom pappersindustri och vattenrening
GSk Konsult hjälper kunder med analys av befintliga fabriksprocesser inom pappersindustri och vattenrening…

Läs mer…»

Projektledning av tekniska investeringsprojekt

Projektledning av tekniska investeringsprojekt
Beroende på teknisk/ekonomisk omfattning, tidplan samt komplexitet av ett projekt ställs olika krav på projektledning och projektorganisation…

Läs mer…»

Välkommen till oss för rådgivning och support

Välkommen till oss för rådgivning och support
GSk konsult ger rådgivning och support till befintliga organisationer och projektgrupper inom: Drift inom processindustrin, Processutredningar…

Läs mer…»