Välkommen till GSk Konsult och Göran Starck

Konsultuppdragen som GSk Konsult åtar sig utförs huvudsakligen av Göran Starck som är företagets grundare och ägare.

Under flera decennier har Göran varit anställd i olika roller och befattningar inom svensk industri, huvudsakligen inom pappersindustrin. Den erfarenheten som Göran skaffat sig har visat sig vara tillämpbara för problemlösning inom många olika branscher.

Bred erfarenhetsbas från följande roller/befattningar.
Görans arbetsuppgifter nu och tidigare:

2018-idag: Teknisk konsult inom industriteknik och driver GSk Konsult AB. Utför uppdrag åt bolag och organisationer inom svensk industri där han bistår med exempelvis projektledning, processutredningar, förstudier samt rådgivning. Ett omfattande uppdrag är det som teknisk rådgivare åt bank/långivare i större investeringsprojekt inom cellulosaindustrin. Göran är medlem av tre olika bolagsstyrelser.

2017-2018: Senior Strategic Advisor vid Hallsta Pappersbruk. Flera specialuppdrag, bland annat arbete som projektledare för underhållsmuddring av farleden till fabriken samt projektledare för sluttäckning av en industrideponi, 12 ha (uppdraget avslutades 2019 och Göran deltog då som konsult).

2017-2018: Chef för utlastning av papper till lastbil och fartyg vid Hallsta Pappersbruk.

2008-2016: Chef för projektavdelning vid Hallsta Pappersbruk. Ansvar för personal, investeringsberedning, äskanden, bemanning och uppstart av utredningar samt projektgenomföranden. Flera omställningar av fabriken – olika investeringsprojekt genomfördes för att förbättra produktion och lönsamhet. Bland annat stängdes en pappersmaskinslinje samt de gamla förbränningspannorna. All eldning för att tillverka ånga stoppades. Detta möjliggjordes av flera delåtgärder för förbättrad energiåtervinning samt reducerad energiförbrukning. Arbete med plan för fabriksområdet.

2006-2008: Chef för processutvecklingsavdelning vid Hallsta Pappersbruk. Bland annat ansvar för introduktion av ett 10-tal traineeingenjörer.

2004-2006: Utlandstjänstgöring – Processansvarig vid Holmens fabrik i Madrid där en ny pappersmaskin och returfiberanläggning byggdes. Processansvaret gällde utformning av returfiberanläggning samt vatten- och avloppsrening. Processutformningen gjordes med kravet på att vara extremt sparsam med vattenförbrukning då enbart begränsad mängd kommunalt dricksvatten samt kommunalt avlopp var tillgängligt. Omfattande arbete med kontrakt och garantier vid upphandling av processutrustning.

2000-2003: Projektledare vid Hallsta Pappersbruk Holmen. Utförde bland annat olika förprojektutredningar av ny- och ombyggnation av olika fabriksdelar.

Före 2000: Försäljningsansvar för processutrustning vid Voith, tre år. Arbetet vände sig till den skandinaviska marknaden.

Processkonsult vid ÅF (Ångpanneföreningen), sex år. Olika processutredningar av befintliga fabriker. Förstudie och förprojektutredningar med syfte både att bygga nya fabriksdelar och ombyggnation av befintliga. Övergripande studier av fabriker för att identifiera flaskhalsar och hitta förbättringspotentialer. Uppdragen var förlagda både i Europa och andra världsdelar.

Produktionsansvar vid Hallsta Pappersbruk, fyra år. Teknik- och personalansvar. I returfiberanläggningen gjordes en större ombyggnad för att förbättra processen. Arbete vid pappersmaskinen med stort fokus på analys och optimering av produktkvalitet, driftstillgänglighet samt verkningsgrader.

Processutveckling och ”troubleshooting” på Hallsta Pappersbruk,10 år. Arbetsuppgifter i samtliga delar av fabriken. Några av specialområdena var utveckling av process för att återvinna och rena returpapper (tidningar) för tillverkning av nytt papper. Blekning av mekanisk massa. Arbete inom flera forskningsprojekt i samarbete med olika forskningsinstitut.

Övrigt 

Utbildning: Göran är gymnasieingenjör från 4-årigt kemitekniskt linje – en examen som senare kompletterats med 1-årig utbildning inom pappers- och massatillverkning samt ett flertal kurser inom närliggande områden. Efter en certifieringsutbildning 2021 hos StyrelseAkademien är Göran Starck även certifierad styrelseledamot.

Språk: svenska (modersmål), flytande engelska samt grundläggande tyska.

Fritid: Bor i Norrtälje stad med sin fru Gunilla. På fritiden ägnar Göran sig åt segling, kanotpaddling och vandring. Han spenderar gärna tid med hustru, barn och barnbarn – till exempel ute i Roslagens fantastiska skärgård.