Välkommen till GSk Konsult och Göran Starck

Konsultuppdragen som GSk Konsult åtar sig utförs huvudsakligen av Göran Starck som är företagets grundare och ägare.

Under flera decennier har Göran varit anställd i olika roller och befattningar inom svensk industri, huvudsakligen inom pappersindustrin. Den erfarenheten som Göran skaffat sig har visat sig vara tillämpbara för problemlösning inom många olika branscher.

Bred erfarenhetsbas genom arbete i följande roller/befattningar.
Görans arbetsuppgifter fram till idag:

1975-1986: Processutveckling och ”troubleshooting” på Hallsta Pappersbruk. Arbetsuppgifterna omfattade samtliga delar av fabriken. Några av specialområdena var utveckling av process för att återvinna och rena returpapper (tidningar) för att användas vid tillverkning av nytt papper. Blekning av mekanisk massa. Deltog i flertal forskningsprojekt i samarbete med olika forskningsinstitut.

1986-1990: Produktionsansvar vid returfiberanläggning och pappersmaskin vid Hallsta Pappersbruk. Teknik- och personalansvar. Under perioden vid returfiberanläggningen gjordes en större ombyggnad för att förbättra processen. Arbetet vid pappersmaskinen hade mycket fokus på analys och optimering av produktkvalitet, driftstillgänglighet och verkningsgrader.

1991-1997: Processkonsult vid ÅF (Ångpanneföreningen). Arbete på uppdrag av pappersindustrin. Olika processutredningar av befintliga fabriker. Förstudie och förprojektutredningar med syfte att bygga om befintliga fabriksdelar och nya fabriksdelar. Övergripande studier av fabriker för att identifiera flaskhalsar och hitta förbättringspotentialer. Uppdragen var främst förlagda till Europa. Vissa uppdrag utfördes i andra världsdelar.

1997-1999: Försäljningsansvar för processutrustning vid Voith. Arbetet vände sig till den skandinaviska marknaden.

2000-2003: Projektledare vid Hallsta Pappersbruk Holmen. Utförde bland annat olika förprojektutredningar av ny- och ombyggnation av olika fabriksdelar.

2004-2006: Placerad vid Holmens fabrik i Madrid där en ny pappersmaskin och returfiberanläggning byggdes. Processansvarig för utformning av returfiberanläggning samt vatten- och avloppsrening. Processutformningen gjordes med kravet på att vara extremt sparsam med vattenförbrukning då enbart begränsad mängd kommunalt dricksvatten samt kommunalt avlopp var tillgängligt. Omfattande arbete med kontrakt och garantier vid upphandling av processutrustning.

2006-2008: Chef för processutvecklingsavdelning vid Hallsta Pappersbruk. Bland annat ansvar för introduktion av ett 10-tal traineeingenjörer.

2008-2016: Chef för projektavdelning vid Hallsta Pappersbruk. Ansvar för personal, investeringsberedning, äskanden, bemanning och uppstart av utredningar samt projektgenomföranden. Flera omställningar av fabriken skedde där olika investeringsprojekt genomfördes för att förbättra produktion och lönsamhet. Bland annat stängdes en pappersmaskinslinje samt de gamla förbränningspannorna. All eldning för att tillverka ånga stoppades. Detta möjliggjordes av flera delåtgärder för förbättrad energiåtervinning samt reducerad energiförbrukning. Arbete med plan för fabriksområdet.

2017-2018: Senior Strategic Advisor vid Hallsta Pappersbruk. Flera specialuppdrag, bland annat arbete som projektledare för underhållsmuddring av farleden till fabriken samt projektledare för sluttäckning av en industrideponi, 12 ha (uppdraget avslutades 2019 och har då skett genom GSk Konsult).

2017-2018: Chef för utlastning av papper till lastbil och fartyg vid Hallsta Pappersbruk.

2018-idag: Teknisk konsult inom industriteknik. Driver GSk konsult AB.
Göran är från början gymnasieingenjör från 4-årigt kemitekniskt gymnasium. Gymnasieexamen kompletterades senare med en 1-årig utbildning inom pappers- och massatillverkning samt ett flertal kurser inom närliggande områden.

I december 2018 avslutade Göran sin anställning vid Hallsta Pappersbruk och arbetar sedan dess uteslutande som konsult. Han bor i Norrtälje tillsammans med sin fru Gunilla.

Språk: svenska (modersmål), flytande engelska samt grundläggande tyska.

Fritid: På fritiden gillar Göran segling, kanotpaddling, samt vandring. Han spenderar gärna tid med hustru, barn och barnbarn – till exempel ute i Roslagens fantastiska skärgård.