Välkommen till oss för rådgivning och support

Ett exempel på uppdrag är när det finns en bra och fungerande linjeorganisation eller projektorganisation som behöver ett temporärt stöd i form av specialistkunskap eller som en extra resurs.

GSk konsult ger rådgivning och support till befintliga organisationer och projektgrupper inom:

  • Drift inom processindustri
  • Processutredningar
  • Strategiska utredningar
  • Investeringsplanering
  • Planering och genomförande av förstudier och förprojekt
  • Projektledning av tekniska genomförandeprojekt

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Övriga tjänster

GSk Konsult startades 2018 och har sedan dess utfört uppdrag gällande processutveckling vid papperstillverkning, förstudier och förprojektutredningar samt projektledning.

Processutredningar inom pappersindustri och vattenrening

Processutredningar inom pappersindustri och vattenrening
GSk Konsult hjälper kunder med analys av befintliga fabriksprocesser inom pappersindustri och vattenrening…

Läs mer…»

Projektledning av tekniska investeringsprojekt

Projektledning av tekniska investeringsprojekt
Beroende på teknisk/ekonomisk omfattning, tidplan samt komplexitet av ett projekt ställs olika krav på projektledning och projektorganisation…

Läs mer…»

Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt inom processindustri

Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt inom processindustri
Vi ansvarar gärna för förstudier och förprojekt i syfte att ta fram beslutsunderlag för en eventuell ombyggnad eller nybyggnad…

Läs mer…»