Projektledning av tekniska investeringsprojekt

Beroende på teknisk/ekonomisk omfattning, tidplan samt komplexitet av ett projekt ställs olika krav på projektledning och projektorganisation.

GSk Konsult åtar sig gärna ett uppdrag skräddarsytt efter era aktuella behov. Viktiga delar vid start av ett projekt inkluderar budget, mål, tidplan samt att hela organisationen är bemannad och informerad om de förväntningar som finns. Arbete kan även bedrivas tillsammans med befintlig organisation och/eller andra externa konsulter. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Övriga tjänster

GSk Konsult startades 2018 och har sedan dess utfört uppdrag gällande processutveckling vid papperstillverkning, förstudier och förprojektutredningar samt projektledning.

Processutredningar inom pappersindustri och vattenrening

Processutredningar inom pappersindustri och vattenrening
GSk Konsult hjälper kunder med analys av befintliga fabriksprocesser inom pappersindustri  och vattenrening…

Läs mer…»

Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt inom processindustri

Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt inom processindustri
Vi ansvarar gärna för förstudier och förprojekt i syfte att ta fram beslutsunderlag för en eventuell ombyggnad eller nybyggnad…

Läs mer…»

Välkommen till oss för rådgivning och support

Välkommen till oss för rådgivning och support
GSk konsult ger rådgivning och support till befintliga organisationer och projektgrupper inom: Drift inom processindustrin, Processutredningar…

Läs mer…»