Brett utbud av tekniska konsulttjänster inom industrin

GSk Konsult hjälper små och stora uppdragsgivare inom en rad olika branscher.

Den mångåriga erfarenhet som Göran Starck och hans kollegor skaffat sig har visat sig tillämpbar inom många olika branscher. Vi utför till exempel förstudier och förprojektutredningar, hjälper till med verksamhetsplanering, projektledning och processutveckling samt kan även gå in och ta produktionsansvar och/eller styrelseuppdrag. Avgränsade uppdrag inom processutredningar, förstudier och förprojekt, projektledning, rådgivning och support åtar vi oss gärna. De senaste åren har vi även anlitats som Lenders´ Technical Advisor (långivares tekniska rådgivare). Efter certifieringsutbildning 2021 hos StyrelseAkademien är Göran Starck certifierad styrelseledamot.

PROCESSUTREDNINGAR

Processutredningar inom pappersindustri och vattenrening

GSk Konsult hjälper kunder med analys av befintliga fabriksprocesser inom pappersindustri och vattenrening…
Holmens papperbruk
Holmens papperbruk
FÖRSTUDIER

Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt inom processindustri

Vi ansvarar gärna för förstudier och förprojekt i syfte att ta fram beslutsunderlag för en eventuell ombyggnad eller nybyggnad.
PROJEKTLEDNING

Projektledning av tekniska investeringsprojekt

Beroende på teknisk/ekonomisk omfattning, tidplan samt komplexitet av ett projekt ställs olika krav på projektledning och projektorganisation….
Holmens papperbruk
Holmens papperbruk
RÅDGIVNING OCH SUPPORT

Välkommen till oss för rådgivning och support

GSk konsult ger rådgivning och support till befintliga organisationer och projektgrupper inom: Drift inom processindustri, Processutredningar, Strategiska utredningar, Investeringsplanering…