Brett utbud av tekniska konsulttjänster inom industrin

GSk Konsult AB vänder sig till både små och stora uppdragsgivare och erbjuder olika slags tekniska konsulttjänster till industrin.

Den mångåriga erfarenhet som Göran Starck skaffat sig har visat sig vara tillämpbara för många olika branscher. Vi kan till exempel utföra förstudier och förprojektutredningar, hjälpa till med projektledning och processutveckling samt även gå in och ta produktionsansvar. Mindre uppdrag inom processutredningar, förstudier och förprojekt, projektledning, rådgivning och support åtar vi oss gärna.

PROCESSUTREDNINGAR

Processutredningar pappersindustri och vattenrening

GSk Konsult hjälper kunder med analys av befintliga fabriksprocesser inom pappersindustri och vattenrening…
Holmens papperbruk
Holmens papperbruk
FÖRSTUDIER

Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt inom processindustri

Vi ansvarar gärna för förstudier och förprojekt i syfte att ta fram beslutsunderlag för en eventuell ombyggnad eller nybyggnad.
PROJEKTLEDNING

Projektledning av tekniska investeringsprojekt

Beroende på teknisk/ekonomisk omfattning, tidplan samt komplexitet av ett projekt ställs olika krav på projektledning och projektorganisation….
Holmens papperbruk
Holmens papperbruk
RÅDGIVNING OCH SUPPORT

Välkommen till oss för rådgivning och support

GSk konsult ger rådgivning och support till befintliga organisationer och projektgrupper inom: Drift inom processindustri, Processutredningar, Strategiska utredningar, Investeringsplanering…