Tekniska konsulttjänster och erfaren personal

Tjänster inom olika typer av industriteknik på uppdrag av både små och stora företag.

Sedan starten 2018 har GSk Konsult haft uppdrag gällande processutveckling, förstudie- och förprojektutredningar​, projektledning, verksamhetsplanering samt som senior rådgivare – bland annat i rollen som Lenders´ Technical Advisor (långivares tekniska rådgivare).

Personal från GSk Konsult har även erfarenhet från olika styrelseuppdrag och tidigare anställningar i roller som exempelvis produktionsansvarig, projektchef med investeringsberedning samt logistikchef.

GSk Konsult har som en särskild specialitet att lösa mindre uppdrag inom processutredningar, förstudier och förprojekt, projektledning samt rådgivning och support inom dessa områden.

Uppdragen utförs huvudsakligen av företagets ägare Göran Starck som har lång teknisk yrkeserfarenhet, bland annat inom pappersindustrin, som teknisk konsult och maskinleverantör. Med den samlade erfarenheten kan nya uppdrag startas relativt snabbt.

GSk Konsult har främst Norden som sitt geografiska arbetsområde. Företaget har sitt säte i Norrtälje.

Tjänster

GSk Konsult utför uppdrag gällande processutveckling vid papperstillverkning, verksamhetsplanering, teknisk rådgivning, förstudier och förprojektutredningar samt projektledning.

Processutredningar inom pappersindustri och vattenrening

Processutredningar inom pappersindustri och vattenrening
GSk Konsult hjälper kunder med analys av befintliga fabriksprocesser inom pappersindustri och vattenrening…

Läs mer…»

Projektledning av tekniska investeringsprojekt

Projektledning av tekniska investeringsprojekt
Beroende på teknisk/ekonomisk omfattning, tidplan samt komplexitet av ett projekt ställs olika krav på projektledning och projektorganisation…

Läs mer…»

Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt inom processindustri

Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt inom processindustri
Vi ansvarar gärna för förstudier och förprojekt i syfte att ta fram beslutsunderlag för en eventuell ombyggnad eller nybyggnad…

Läs mer…»

Välkommen till oss för rådgivning och support

Välkommen till oss för rådgivning och support
GSk konsult ger rådgivning och support till befintliga organisationer och projektgrupper inom: Drift inom processindustrin, Processutredningar…

Läs mer…»